Aklat ng Ulat
Aklat ng Ulat
Aklat ng Ulat
Aklat ng Ulat

Aklat ng Ulat

 

Mga Sanaysay sa Dalawang Dekada ng Pamamahayag
 

Lamberto E. Antonio

 

Regular price ₱608.00
/

About the book: 

May dalawang dahilan kung bakit walang pasubaling inilathala ang koleksiyong ito ng Ateneo de Manila University Press. Unang-una, mahalaga sa pag-aaral ng mga akdang pampanitikan ni Antonio ang anumang mula sa kanyang panulat. Higit na nagiging buo ang pag-unawa sa isang manunulat kung nailalagay ang bawat akda sa konteksto ng kabuuan ng kanyang mga nilikha. . . .

Ikalawa at higit na matimbang tulad na rin ng sinabi ni Antonio sa kanyang paunang-salita, lumilingon ito sa tradisyon ng pamahayagang sinasagisag nina Jose Corazon de Jesus (Huseng Batute) at Amado V. Hernandez, parehong malikhaing manunulat na isinabay ang pagsilo ng talinghaga sa pagsusuri at pagpapakahulugan sa mga balita. Ang pagtanaw na ito ay hindi lamang pagkilala kina Huseng Batute, Ka Amado at maging sa mga nauna sa kanila tulad nina Lope K. Santos at Benigno R. Ramos. Pagpapahalaga ito sa panahong ang wikang katutubo ay kapwa wika ng panitikan at ng diskursong panlipunan. 

Specifications:
Publication Date: 2011
Language: Tagalog
Format: Softcover 
Pages: 345 pp.
Size: 122 x 179 mm
ISBN: 9789715506397

 

You may also like