Lilok ng Lilo
Lilok ng Lilo
Lilok ng Lilo
Lilok ng Lilo

Lilok ng Lilo

 

Mga Tula
 

Lamberto E. Antonio

 

Regular price ₱555.00
/

About the book: 

Lilok Ng Lilo ang ikalimang aklat ng tula ni Lamberto E. Antonio. Panahunang 1970-1997 ang saklaw ng pagkalathala ng apat pang librong nagpatunay sa kapangyarihan ng tinig niya bilang makata.  Kasama sa kasalukuyang kalipunan ang isang kronikang sumasangguni sa naunang mga pagpapahalaga ng mga kritiko sa pananalinghaga niya.

Pantustos ang Lilok sa gayong mga pananaw, isa ang buhat sa Komisyon sa Wikang Filipino na nagkaloob sa kaniya ng kauna-unahang Dangal ni Balagtas.  Gawad itong ibinatay sa mga tula ni LEA na “ang kisig ay nasa tinig at ang talas ay nasa titig mula at tungo sa isinaharayang makukulay na tauhang nasa kapani-paniwalang panahon o pook, bukod sa nag-iiwi ng parirala at paradohang nagsasaranggola sa hanggahan ng nayon at lungsod.”

Isang prolipikong prosista, nagbabalik siyang “higit na makata,” sa pamamagitan ng Lilok na humuhugot ng bisca sa muling paglikha at panibagong pakahulugan sa “mga sentimyento at paniniwalang pinakadama at pinakalirip.”


Specifications:
Publication Date: 2015
Language: Filipino
Format: Softcover 
Pages: 187 pp.
Size: n/a
ISBN: 9789715507462

 

You may also like