May Laro ang Diskurso ng Katarungan
May Laro ang Diskurso ng Katarungan
May Laro ang Diskurso ng Katarungan
May Laro ang Diskurso ng Katarungan
May Laro ang Diskurso ng Katarungan

May Laro ang Diskurso ng Katarungan

 

Agustin Martin Rodriguez

 

Regular price ₱600.00
/

About the book: 
Isa itong pagmumuni-muni sa pagkaugat ng kahirapan sa pagsasantabi ng katwiran ng mga naisantabi.  Nilalatag ng may akda ang isang epistemolohikal at metapisikal na teoriya ukol sa katalagahan at sa kaugnayan ng tao dito.  Mula sa teoriyang ito, nilalatag ang argumento para sa pagtatatag ng gobyernong diskurso nang sa ganoon maibalik sa makataong katwiran ang kaugnayan natin sa isa’t isa.  Sa ganitong paraan lamang magiging posible ang pagbubuo ng lipunan na mapayapa at ginagawang posible ang pagiging malikhain ng tao.

Specifications:
Publication Date: 2014
Language: Filipino
Format: Softcover 
Pages: 268 pp.
Size: 152.4 mm x 288.6 mm
ISBN: 9789715507011